Woordenlijst

Als u plannen heeft om uw eigen huis te bouwen, komt u waarschijnlijk veel nieuwe woorden tegen. In gemeentelijke stukken, maar ook bij de ontwikkeling van uw ontwerp en de bouw van uw huis. Hier vindt u een heldere uitleg van veel voorkomende bouwtermen en begrippen.

Bakgoot

Een bakgoot is omtimmerd met boeidelen aan de buitenzijde en beplating aan de onderzijde. Binnen is de bakgoot bekleed met duurzaam EPDM. Bij VarexHuis steekt een bakgoot ca. 60 cm uit ten opzichte van de buitengevel.

Beeldkwaliteitsplan

Vaak geldt er voor uw kavel een beeldkwaliteitsplan, in aanvulling op het bestemmingsplan. Hierin is vastgelegd hoe uw woning eruit moet zien en welke kleuren en materialen u mag gebruiken. Het beeldkwaliteitsplan kunt u opvragen bij uw gemeente of de aanbieder van de kavels.

Bestemmingsplan

Voor iedere bouwlocatie in Nederland geldt een bestemmingsplan. Het plan bevat een aantal ‘harde eisen’ aan uw woning: hoe groot mag uw woning zijn? Wat is de maximale goothoogte en nokhoogte? Het bestemmingsplan van uw kavel vindt u op de website van uw gemeente of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bijbouw (of bijgebouw)

Een bijbouw is een aangebouwd of vrijstaand gedeelte van de woning. Vaak zijn hierin bergruimtes gerealiseerd, zoals de garage.

Boeidelen

Een boeideel is de afwerking van een dakrand of omtimmerde dakgoot. Bij VarexHuis zijn de boeidelen van massief Western Red Cedar met profilering.

Boorpalenfundering

Wanneer de grondlagen onder uw kavel niet draagkrachtig genoeg zijn voor een standaard fundering, moet er een fundering met palen worden toegepast. Bij een boorpalenfundering worden gaten in de grond geboord, die worden gevuld met beton en wapeningsstaal. Dit wordt ook wel een schroefpalenfundering genoemd.

Bouwvlak (of bouwblok)

Op de plattegrond van uw kavel wordt een bouwvlak aangegeven. Alleen binnen dit vlak mag u uw woning bouwen. In veel gevallen mogen aanbouwen of bijgebouwen wel buiten het bouwvlak worden gebouwd.

Casco

Casco kan verwijzen naar twee verschillende dingen: casco bouwen en het casco van een huis.

Casco bouwen geeft aan dat uw huis niet sleutelklaar, maar ‘casco’ wordt opgeleverd. Dit betekent dat VarexHuis zorgt voor de ruwbouw en u zelf de woning verder afbouwt.

Het casco van een huis is een bouwkundige term. Het omschrijft het geraamte van een huis, bestaande uit de binnenwanden en vloeren.

Dagkant

De dagkant is het gedeelte tussen een raam- of deurkozijn en de wand. Deze term geldt alleen voor het interieur, in het exterieur heet dit gedeelte een negge.

Domotica

Domotica is een verzamelnaam voor allerlei vormen van automatisering op het gebied van wonen. In een domotica-systeem kunnen bijvoorbeeld verlichting, verwarming en beveiliging elektronisch worden geregeld en bediend.

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)

De EPC geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij geldt: hoe lager, hoe beter. Op dit moment is een EPC van maximaal 0,4 verplicht.

Fundering op staal

Een fundering op staal is een standaard fundering, rechtstreeks op de draagkrachtige laag in de grond onder uw kavel. Hierbij lopen de buitenwanden door tot ca. 85 cm onder het maaiveld en eindigen in een verbrede strook.

Goothoogte

De goothoogte geeft de afstand aan tussen het maaiveld (=het peil van uw kavel) en de dakgoot van uw woning. Het verschilt per gemeente of de goothoogte tot de onderkant of bovenkant van de dakgoot wordt gemeten.

Heipalenfundering

Wanneer de grondlagen onder uw kavel niet draagkrachtig genoeg zijn voor een standaard fundering, moet er een fundering met palen worden toegepast. Heipalen zijn prefab betonnen palen die door middel van een zware installatie de grond in worden ‘geslagen’.

Hoofdbouw (of hoofdgebouw)

De hoofdbouw is het gedeelte van de woning dat zich onder de kap bevindt (indien van toepassing). Hierin bevinden zich de verblijfsruimtes.

Kanaalplaatvloer

Een kanaalplaatvloer is vrijdragend en bestaat uit prefab betonplaten, die zijn voorzien van holle kanalen. Deze platen zijn 120 cm breed en hebben een V-naad op de aansluiting tussen twee platen. Bij de kanaalplaatvloer op de begane grond is een isolatielaag aan de onderzijde aangebracht.

Kavelpaspoort

Het kavelpaspoort bevat de belangrijkste eisen die gelden voor uw kavel. Het is een soort samenvatting van de eisen in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Ook is vaak een plattegrond van uw kavel opgenomen, waarin het bouwvlak en de positie van het inrit is aangegeven.

Keimen

Gekeimde gevels zijn (delen van) buitengevels die zijn afgewerkt met een verf op minerale basis. Deze verf heeft een matte uitstraling en hecht zeer goed op de bakstenen ondergrond, waardoor het niet zal afbladderen. Hoewel keimwerk in verschillende kleuren kan worden uitgevoerd, bedoelen we met keimen vaak wit verven.

Levensloopbestendig

Een levensloopbestendige woning is een woning waar u in kunt blijven wonen tijdens verschillende leefomstandigheden, zoals bij ouderdom of een handicap. In de praktijk hebben levensloopbestendige woningen een slaapkamer en badkamer op de begane grond en allerlei handige toepassingen.

Mastgoot

Een mastgoot wordt rechtstreeks onder de dakpannen bevestigd. Het is een zinken dakgoot in de vorm van een halve cirkel, die rust op gootbeugels.

Muizetrap

Een muizetrap is een afwerking in het metselwerk die vaak wordt toegepast bij een tuitgevel.

Negge

Een negge is het gedeelte tussen een raam- of deurkozijn en de buitengevel. Het is vergelijkbaar met de dagkant voor de binnenzijde.

Nokhoogte

De nokhoogte geeft de afstand aan tussen het maaiveld (=het peil van uw kavel) en de nok van uw woning, oftewel het hoogste punt van het dak.

Penanten

Een penant is een gemetseld, uitspringend deel van de buitengevel. Dit wordt vaak gebruikt om een accent in de buitengevel aan te brengen, bijvoorbeeld aan weerszijden van de voordeur.

Prefab

Prefab is een afkorting van geprefabriceerd, oftewel vooraf geproduceerd. Prefab elementen worden op de bouwplaats aan elkaar bevestigd om uiteindelijk één geheel te vormen.

PV-panelen

PV-panelen zijn zonnepanelen, die zonne-energie omzetten in elektriciteit.

RAL kleur

RAL is een veel gebruikt coderingssysteem voor kleuren van verf. Bij VarexHuis wordt al het binnen- en buitenschilderwerk standaard uitgevoerd in RAL9010 (gebroken wit).

Rc-waarde

De Rc-waarde geeft de warmteweerstand van een constructie aan. Dit geldt voor vloeren, gevels en daken. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter uw woning geïsoleerd is.

Risaliet

Een risaliet is een uitbouw van de buitengevel, die over de gehele hoogte doorloopt.

Roedeverdeling

Met roedes, een soort latten op of in het raam, wordt een verdeling binnen een raamkozijn gemaakt. De roedes kunnen van hout of kunststof zijn en in verschillende verdelingen worden toegepast.

Rooilijn

De rooilijn geeft aan welke afstand u minimaal moet bewaren tussen de voorgevel van uw huis en de grenzen van uw kavel of de openbare weg.

Scharnierkap

Een kapconstructie waarbij twee hellende dakdelen in de nok met elkaar verbonden zijn en scharnieren, wordt een scharnierkap genoemd. Bij VarexHuis passen we een vrijdragende scharnierkap toe. Dit houdt in dat er geen balken of andere dragende delen zichtbaar zijn.

Schilddak

Een schilddak heeft vier schuine dakvlakken, vrijwel altijd met dezelfde dakhelling. De punten kunnen worden afgewerkt met pironnen of schoorstenen.

Spekband (of betonband)

Een spekband is een band in de buitengevels, als onderbreking van het metselwerk. Vaak is deze band van beton.

Topgevel

Een topgevel komt voor bij woningen met een zadeldak. Het is het gedeelte van de buitengevel onder de punt van het dak, waar aan de buitenzijde het metselwerk doorloopt tot in de nok.

Tuitgevel

Een tuitgevel is een strakke, schuin toelopende gevel. Vaak eindigt de punt in een (schijn) schoorsteen. Bij dit type gevel wordt er geen dakoverstek toegepast.

Verhoogde borstwering

Een verhoogde borstwering wordt vaak toegepast bij woningen met één bouwlaag met een kap. Hierbij begint de schuine kap niet direct op de vloer van de eerste verdieping, maar bijvoorbeeld op 90 cm hoogte, boven een constructief knieschot van lichtbeton.

Zadeldak

Bij een zadeldak zijn er twee schuine dakvlakken die samenkomen in de nok. Vaak is dit aan de lange zijdes van de woning. Aan de korte zijdes ontstaat dan een topgevel.